Dreptul societatilor

In general, orice afacere nu poate exista in afara unei forme de organizare care, de cele mai multe ori, este o societate.

De aceea, dreptul societatilor se afla printre domeniile importante de activitate ale noastre.

Astfel, serviciile noastre includ:

1. Consultanta si reprezentare juridica prin avocati specializati in dreptul societatilor comerciale pentru infiintarea afacerilor:

– Consultanta cu privire la alegerea formei juridice a societatii cea mai potrivita tipului de afacere si a domeniului de activitate;
– Consultanta cu privire la continutul clauzelor actului constitutiv;
– Redactarea documentelor necesare pentru inregistrarea societatii la Registrul Comerţului;

2. Acordarea de consultanta generala prin avocati specializati in dreptul societatilor pentru aspecte juridice referitoare la organizarea si functionarea organelor statutare ale societatii indiferent de forma acesteia (SRL, SA, etc) inclusiv in ceea ce priveste convocarea adunarii generale a actionarilor, tinerea adunarii generale a actionarilor si a sedintele consiliilor de administratie sau ale directoratului societatii.

3. Acordarea de consultanta prin avocati specializati in dreptul societatilor in chestiuni privind modificarile societatilor cum ar fi: cesiunea de parti sociale sau de actiuni, schimbarea organelor de administrare si conducere a societatii, schimbarea cenzorilor societatii, schimbarea denumirii societatii, modificarea clauzelor actului constitutiv, completarea obiectului de activitate a societatii, majorarea capitalului social al societatii prin aporturi in natura si/sau in numerar, reducerea capitalului social al societatii, fuziunea si divizarea societatilor comerciale.

Redactam actele necesare pentru inregistrarea modificarilor la Registrul Comertului.

4. Acordarea de consultanta si reprezentare prin avocati specializati in dreptul societatilor in litigiile referitoare la raspunderea administratorilor societatii comerciale, drepturile actionarilor minoritari, anularea hotararilor adunarilor generale ale actionarilor si disputele intre actionari.

5. Acordarea de consultanta si reprezentare prin avocati specializati in dreptul societatilor cu privire la dizolvarea si lichidarea societăţilor comerciale.

Redactam documentele necesare pentru inregistrarea dizolvarii si lichidarii societatii si asiguram reprezentarea pana la radierea societatii comerciale din Registrul Comertului.

6. Acordarea de consultanta si redactarea de catre avocati specializati in dreptul societatilor a documentelor necesare pentru protejarea dreptului de proprietate intelectuala, a secretelor comerciale.

Contactati-ne!

Photo by Franck V. on Unsplash