Dreptul societar

In general, orice afacere nu poate exista in afara unei forme de organizare care, de cele mai multe ori, este o societate comerciala. De aceea, dreptul societatilor comerciale se afla printre domeniile de activitate ale noastre. Atunci cand societatea comerciala este o societate listata la bursa de valori, asiguram consultanta juridica cu respectarea legislatiei specifice pietei de capital.

Astfel, serviciile noastre includ:

1. Consultanta si reprezentare juridica prin avocati specializati in dreptul societatilor comerciale pentru infiintarea societatilor comerciale:

– Consultanta cu privire la alegerea formei juridice a societatii cea mai potrivita tipului de afacere si a domeniului de activitate;
– Consultanta cu privire la continutul clauzelor actului constitutiv;
– Redactarea documentelor necesare pentru inregistrarea societatii la Registrul Comerţului;

2. Acordarea de consultanta generala prin avocati specializati in dreptul societatilor comerciale pentru aspecte juridice referitoare la organizarea si functionarea organelor statutare ale societatii comerciale indiferent de forma acesteia (SRL, SA, etc) inclusiv in ceea ce priveste convocarea adunarii generale a actionarilor, tinerea adunarii generale a actionarilor si a sedintele consiliilor de administratie sau ale directoratului societatii.

3. Acordarea de consultanta prin avocati specializati in dreptul societatilor comerciale in chestiuni privind modificarile societatilor comerciale cum ar fi: cesiunea de parti sociale sau de actiuni, schimbarea organelor de administrare si conducere a societatii, schimbarea cenzorilor societatii, schimbarea denumirii societatii, modificarea clauzelor actului constitutiv, completarea obiectului de activitate a societatii, majorarea capitalului social al societatii prin aporturi in natura si/sau in numerar, reducerea capitalului social al societatii, fuziunea si divizarea societatilor comerciale.

Redactam actele necesare pentru inregistrarea modificarilor la Registrul Comertului.

4. Acordarea de consultanta si reprezentare prin avocati specializati in dreptul societatilor comerciale in litigiile referitoare la raspunderea administratorilor societatii comerciale, drepturile actionarilor minoritari, anularea hotararilor adunarilor generale ale actionarilor si disputele intre actionari.

5. Acordarea de consultanta si reprezentare prin avocati specializati in dreptul societatilor comerciale cu privire la dizolvarea si lichidarea societăţilor comerciale.

Redactam documentele necesare pentru inregistrarea dizolvarii si lichidarii societatii si asiguram reprezentarea pana la radierea societatii comerciale din Registrul Comertului.

 

Comentariile au fost inchise.