Dreptul imobiliar

Asiguram pentru clientii nostri suportul juridic pentru inceperea desfasurarea si dezvoltarea afacerilor in domeniul imobiliar.

In acest sens, in mod constant acordam consultanta pentru achizitionarea de terenuri si constructii, efectuarea de due diligens asupra bunurilor imobile, incheierea antecontractelor si contractelor de vanzare cumparare, incheierea de contracte de inchiriere, etc.

Dupa aparitia crizei imobiliare, care s-a manifestat in Romania mai ales in domeniul imobiliar, am asistat clientii nostri in diverse situatii si probleme nascute de dificultatile intampinate atat de catre dezvoltatorii imobiliari cat si de catre clientii acestora, persoane fizice si juridice.

Aceste probleme au implicat negocieri, incheieri de acte aditionale la contractele deja incheiate, semnarea de noi contracte, proceduri prealabile demararii unor litigii in fata instantelor de judecata, probleme specifice de dreptul insolventei pentru situatiile cand impotriva dezvoltatorilor sau clientilor acestora s-a declansat o astfel de procedura, reprezentarea si sustinerea intereselor in cadrul litigiilor desfasurate in fata instantelor de judecata sau de arbitraj.

De asemenea, asiguram consultanta si opinii juridice in legatura cu afacerile legate de bunurile imobile cum ar fi: redactarea de contracte de inchiriere sau alte contracte relevante, redactarea de rapoarte de due diligence cu privire la situatia juridica a imobilelor, redactarea de contracte de asociere, tranzactii, etc.

Am fost implicati in revendicari imobiliare in temeiul Legii 10/2001 sau ale altor acte normative similare si in solutionarea litigiilor referitoare la dreptul de proprietate imobiliara sau la alte drepturi legate de bunurile imobile si  afacerile bazate pe acestea.

Contactati-ne!

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash