Dreptul muncii

Redactarea si completarea contractului individual de munca;

Redactarea clauzelor specifice ce au in vedere protectia intereselor angajatorilor (clauza de confidentialitate, clauze de neconcurenta, clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de mobilitate);

Redactarea documentelor in legatura cu incetarea contractelor individuale de munca;

Redactarea regulamentului de ordine interioara;

Asistarea clientilor – societati comerciale – in negocierile cu angajatii a contractului colectiv de munca;

Oferirea de consultanta si reprezentare a societatilor comerciale in litigiile in care angajatii contestă deciziile de incetare a contractelor individuale de munca sau deciziile de sanctionare disciplinara;

Oferirea de consultanta si reprezentarea societatilor comerciale in litigiile in care angajatii reclama incalcarea de catre societate a prevederilor contractelor de munca sau a prevederilor legale referitoare la munca.

Comentariile au fost inchise.