Discriminarea la locul de muncă

Legislația României și a Uniunii europene interzice discriminarea la locul de muncă pe motive de vârstă, sex, handicap, origine etnică sau rasială, religie sau convingeri și orientare sexuală.

Ce inseamna discriminarea?

Constituie discriminare actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.

De asemenea, constituie discriminare și actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele de mai sus, dar care produc efectele de neacordare, restrângere ori inlăturare a recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.

Fiecare cetățean are dreptul la egalitate de tratament în ceea ce privește recrutarea, condițiile de muncă, promovarea, remunerarea, accesul la formare profesională, pensiile ocupaționale și concedierea.

Angajatorii au obligația să nu discrimineze la locul de muncă, iar angajații au dreptul de a nu fi discriminați.

Exemple de discriminare atunci când un angajator tratează o persoană mai rău decât pe celelalte într-o situație comparabilă

  • refuzul de a angaja o persoană pentru că are peste 45 de ani.
  • Impunerea unei condiţii de vârstă pentru angajarea pe postul de secretară.
  • promovarea într-un post de conducere a unui bărbat  faţă de o femeie care are o pregătire şi o experienţă similară sau mai bună. 

Hărțuirea

Hărțuirea este o formă de discriminare la locul de muncă. 

Este vorba de un comportament indezirabil, agresiv sau de altă natură care are ca scop sau efect crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau ofensator. 

De exemplu, atunci când superiorul sau colegii spun glume privind religia sau convingerile religioase ale unui coleg sau o colegă.

Angajatorul nu trebuie să instige, să încurajeze sau să tolereze astfel de comportamente. El trebuie să ia în mod imediat măsuri de oprire a practicilor și faptelor de hărțuire.

Cum trebuie să procedați pentru a vă apăra drepturile?

Dacă ați fost victima unei discriminări cu ocazia angajării, (ne)promovării în alte poziții din cadrul firmei, cu ocazia stabilirii salariului sau a altor avantaje de natură salarială sau cu ocazia concedierii, formulați plângeri sau acțiuni împotriva angajatorului!

Aveți dreptul să fiți despăgubit pentru daunele suferite, iar discriminarea să fie înlăturată.

Consultați un avocat care să vă ofere consultanța și reprezentarea de specialitate!

Trebuie să știți că legislația României încurajează și facilitează depunerea de plângeri de către victimele discriminării.

Trebuie să dovediți că tratementul a fost inegal și că discriminarea pe care ati suferit-o a fost din cauza genului, vârstei, dizabilității, orientării sexuale, religiei sau credinței sau a originii rasiale sau etnice. 

Strângeți orice dovadă necesară pentru a vă dovedi și susține în mod temeinic plângerea: documente, e-mailuri, mesaje text pe telefon, contacte de persoane, înregistrări, etc.

După ce avocatul formulează și depune plângerea împotriva angajatorului însoțită de dovezi de discriminare, angajatorul trebuie să arate autorității sesizate de victimă că nu există nicio discriminare bazată pe motivele interzise de lege.

El trebuie să demonstreze că nu a existat nicio încălcare a principiului egalității de tratament și că fapta sa a fost bazată pe alte motive legitime.

Ce puteți obtine dacă plângerea este întemeiată?

În cazul în care autoritatea căreia v-ați adresat  găsește că plângerea este întemeiată, atunci veți avea dreptul la daune materiale și morale, reîncadrarea în muncă  sau puteti obține o hotărâre prin care angajatorul este obligat să remedieze discriminarea.

Considerati ca ati fost discriminat la locul de munca?

Dacă ați fot discriminat la locul de muncă, contactați-ne și vă oferim consultanța juridică și reprezentare.

Drepturile dumneavoastra vor fi respectate!